O witrynie

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie edukacja stała się wirtualna, dlatego powstała witryna Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, na której będą umieszczane materiały edukacyjne o tematyce przyrodniczej skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz kadry pedagogicznej. Zamieszczane treści są ukierunkowane na rozwój obserwacji otaczającej przyrody oraz kształtowanie proekologicznych postaw.